Đang tải...
24/12/2018 | 0

Tập đoàn dầu khí Việt Nam giảm hàng chục ban chuyên môn

Tập đoàn dầu khí Việt Nam giảm hàng chục ban chuyên môn

Ảnh: VOV

Tin Saigon, Việt Nam —  Tính đến hết tháng 12 năm 2018, Tập đoàn dầu khí Việt Nam đã thực hiện sắp xếp giảm từ 32 đầu mối ban chuyên môn thuộc văn phòng xuống còn 17; số lượng lòng phòng trong ban thuộc văn phòng cũng giảm từ 73 xuống còn 51 phòng.

Ngày 24 tháng 12 năm 2018, đài VOV loan tin, trước đó, ban chấp hành trung ương đảng CSVN khoá XII đã yêu cầu Tập đoàn dầu khí phải sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhân sự.

Theo đó, số lượng lãnh đạo ban giảm từ 111 người xuống còn 64 người; kiện toàn được 14/15 trưởng các ban thuộc văn phòng tập đoàn, 50 phó trưởng ban thuộc văn phòng tập đoàn và 116 viên chức quản lý cấp phòng. Lộ trình đến năm 2020 phải tinh giảm 200 người tại bộ máy tham mưu giúp việc của tập đoàn.

Tuy nhiên, tập đoàn lại giới thiệu để bầu bổ nhiệm 14 viên chức tham gia các vị trí điều hành, người đại diện tập đoàn, uỷ viên hội đồng quản trị độc lập tại các đơn vị thành viên.

Theo báo cáo, các chỉ tiêu sản xuất 11 tháng của tập đoàn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, nộp ngân sách nhà nước 108,122 tỷ đồng. Kế hoạch khai khác dầu thô năm 2018 được hoàn thành sớm trước 20 ngày, hoàn thành kế hoạch tăng trữ lượng dầu thô năm 2018 trước 15 ngày. Tuy nhiên, báo cáo trên của Tập đoàn dầu khí Việt Nam khiến nhiều người nghi ngờ, sau khi hàng loạt lãnh đạo của tập đoàn này phải ra hầu toà.

Mặt khác, năm 2018, là năm nhiều biến động đối với ngành dầu khí Việt Nam khi một số mỏ dầu bị Trung Cộng cấm khai thác, nhiều công nhân ngành dầu khí rơi vào tình trạng thất nghiệp, không được trả lương và bảo hiểm.

An Nhiên 

Loading...