28/01/2015 | 0

Tập đoàn Bersa tiếp tục khai thác vàng

Tập đoàn Bersa tiếp tục khai thác vàng

Tập đoàn Besra Việt Nam cho biết, mỏ vàng Bồng Miêu của Công ty Khai thác vàng Bồng Miêu tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Số quặng khai thác được đưa vào chế biến sẽ là 63,875 tấn, thu được 229 ký vàng. Còn tại mỏ vàng Phước Sơn sản lượng quặng khai thác được đưa vào chế biến sẽ là 34.800 tấn, sẽ thu được 304 ký vàng. Hàm lượng sản phẩm sau chế biến từ 50% đến 99.99%.

Như vậy, hai mỏ vàng lớn nhất Việt Nam trong năm 2015 sẽ khai thác được gần một tấn vàng, kể cả số vàng đi kèm thu hồi được.

Tập đoàn đang nợ tiền thuế lên đến 352 tỷ đồng nên tỉnh Quảng Nam đã không đồng ý gia hạn khai thác. Ông Darin Lee cho biết, do năm 2013 mỏ vàng Bồng Miêu bị ảnh hưởng thiên tai, cưỡng chế thuế, nên khối lượng khoáng sản đưa vào chế biến chỉ có 12,830 tấn, khối lượng vàng sau chế biến chỉ có 30 ký vàng, lỗ gần 70 tỷ đồng. Còn mỏ vàng Phước Sơn tổng sản lượng quặng đưa vào chế biến là 35,260 tấn, khối lượng vàng sau chế biến là 333 ký vàng, và lỗ hơn 207 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã không cho phép Công ty Vàng Phước Sơn xuất cảng vì chưa thanh toán các khoản nợ. Toàn bộ tài sản máy móc của Tập đoàn Besra Việt Nam đều thế chấp cho 2 ngân hàng lớn có trụ sở tại Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Tại huyện Phước Sơn, công ty nợ thuế gần 200 tỷ đồng, trong đó nợ 3 doanh nghiệp tiền lưu trú ăn ở, cung cấp vật liệu 24 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết dựa vào các quy định pháp luật hiện hành, thì không thể gia hạn cho Besra Việt Nam khai thác, hay miễn giảm thuế cho 2 Công ty này được nữa. Tuy nhiên, việc ông Darin Lee đã ký kế hoạch sản xuất năm 2015 trong ngày hôm nay, không biết rõ là đã thu xếp mọi sự ổn thỏa chưa?

Ở Việt Nam, nếu biết lo lót thì sẽ giải quyết được mọi việc, bởi cái gì cũng mua được bằng tiền!

Hồng Tú / SBTN