13/03/2017 | 0

Tập Cận Bình ra lệnh siết chặt kiểm soát ý thức hệ trong hệ thống giáo dục

Tập Cận Bình ra lệnh siết chặt kiểm soát ý thức hệ trong hệ thống giáo dục

Bắc Kinh, Hoa Lục – Bộ trưởng Bộ Giáo dục Chen Baosheng ngày 12 tháng 3, xác định chủ trương của đảng cộng sản Trung Hoa là nắm chặt thế hệ kế thừa, cho rằng các trường đại học phải làm cho các lớp học hấp dẫn giới trẻ.

Chen tuyên bố bên lề hội nghị chính trị hàng năm ở Bắc Kinh, sau một cuộc họp với chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 12 vừa qua, nói rằng Tập Cận Bình ra lệnh kiểm soát chặt chẽ ý thức hệ của giới trẻ ở các trường học. Theo Chen, cuộc điều tra ở các trường cao đẳng và đại học tại Hoa Lục cho thấy sự chú ý của các sinh viên đối với học thuyết chính trị hãy còn thấp và mọi người ở đấy chỉ như là những cái xác không hồn. Chen cho rằng sinh viên của họ cần được giáo dục các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội để bảo đảm sự phát triển các giá trị đạo đức, bao gồm truyền thống văn hoá Trung Hoa lâu đời, văn hoá của cuộc cách mạng và nền văn hoá xã hội chủ nghĩa tiến bộ.

Rõ ràng là Bắc Kinh đang cố gắng tăng cường việc kiểm soát ý thức hệ trong hệ thống giáo dục trong những năm gần đây, trong đó có việc buộc các giáo sư không được chế giễu xã hội chủ nghĩa trong lớp học. Hồi tháng 12 vừa qua, Tập Cận Bình nói rằng các trường đại học phải là nơi nuôi dưỡng ý thức hệ của Trung Cộng và phải phục vụ cho chế độ cai trị cũng như quảng bá chủ nghĩa xã hội. Các trường đại học Trung Cộng đã ra lệnh cấm các sách báo rao giảng các giá trị của Tây phương. (Song Châu)