06/03/2016 | 0

Tập Cận Bình phản đối Đài Loan độc lập

Tập Cận Bình phản đối Đài Loan độc lập

Bắc Kinh, Hoa Lục. (Reuters) – Chủ tịch nhà nước Trung Cộng, Tập Cận Bình hôm qua lên tiếng cảnh cáo việc Đài Loan đòi độc lập, trong ngày đầu tiên của kỳ họp với các nhà lập pháp Thượng Hải định kỳ hàng năm.

Tập Cận Bình cho rằng, chính sách về Đài Loan là rõ ràng và “nhất quán,” và không thể thay đổi bất chấp tình hình chính trị tại Đài Loan. Tập Cận Bình cho rằng, Trung Cộng sẽ áp dụng nội dung thoả thuận năm 1992 như là một căn bản và nền tảng chính trị, để từ đó tiếp tục thúc đẩy sự phát triển hoà bình tại eo biển Đài Loan. Tập Cận Bình cảnh cáo ý muốn đòi độc lập của Đài Loan và cho rằng Trung Cộng sẽ không cho phép lập lại lịch sử sự kiện Đài Loan ly khai một lần nữa.

Tập Cận Bình cũng cho rằng, chỉ có thể trên cơ sở chấp nhận thoả thuận 1992 và thừa nhận ý nghĩa cốt lõi của nền tảng thoả thuận này thì cả hai phía mới có một nền tảng chính trị chung và duy trì mối quan hệ tốt đẹp. (Song Châu)