30/11/2015 | 0

Tập Cận Bình: giải pháp chống thay đổi khí hậu tuỳ theo khả năng của nền kinh tế

Tập Cận Bình: giải pháp chống thay đổi khí hậu tuỳ theo khả năng của nền kinh tế

Le Bourget, Pháp, (Reuters) – Đọc diễn văn tại Hội nghị thượng đỉnh chống thay đổi khí hậu toàn cầu, Tập Cận Bình nói rằng Hiệp ước Paris nên thích ứng với điều kiện quốc gia của các nước khác nhau và chú trọng vào kết quả thực tế.

Điều bắt buộc là phải tôn trọng sự khác biệt giữa các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển, trong chính sách xây dựng năng lực và cơ cấu kinh tế. Giải quyết thay đổi khí hậu không nên từ bỏ các nhu cầu chính đáng của các nước đang phát triển phải giảm nghèo đói và cải thiện mức sống của người dân. Các nước cần gia tăng đối thoại, trao đổi kinh nghiệm để đạt được sự phát triển chung. Các nước phải được cho phép tìm giải pháp riêng, thích ứng với điều kiện quốc gia.

Trung Cộng là nước phóng khí thải hàng đầu thế giới luôn luôn cho rằng các nước đã phát triển phải chịu trách nhiệm nhiều hơn đối với tình trạng thay đổi khí hậu, còn các nước đang phát triển có quyền tự do chọn lựa giải pháp. Khoảng 150 nguyên thủ đang tham dự hội nghị thượng đỉnh chống thay đổi khí hậu ở Paris nhằm tìm sự đồng thuật cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đưa nền kinh tế toàn cầu thoát khỏi sự tùy thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Các cuộc họp thượng đỉnh chống thay đổi khí hậu trong nhiều thập niên qua vẫn chưa đem lại kết quả.

Trong lúc Tập Cận Bình đọc diễn văn, thủ đô Bắc Kinh nâng mức báo động ô nhiễm lên màu cam, đóng cửa xa lộ, ngưng các công trình xây cất, khuyến cáo dân chúng ở trong nhà. Chỉ số ô nhiễm tại nhiều huyện ở Bắc Kinh đã lên trên 500 trong sáng Thứ Hai. Chỉ số trên 300 đã được coi là mức ô nhiễm nguy hiểm, người dân được khuyến khích phải ở trong nhà. (Robert Võ)