22/09/2014 | 0

Tập Cận Bình gặp phái đoàn Hồng Kông trong khi sinh viên biểu tình đòi dân chủ

Tập Cận Bình gặp phái đoàn Hồng Kông trong khi sinh viên biểu tình đòi dân chủ

Bắc Kinh – Trung Cộng. (Reuters) – Hôm nay Tập Cận Bình đã gặp một phái đoàn Hong Kong gồm các nhà kỷ nghệ, thương mại và những nhà chuyên môn.

Phái đoàn do ông Đổng Kiến Hoa, nguyên hành chánh trưởng Hong Kong cầm đầu. Trong lúc gặp phái đoàn, Tập Cận Bình nhấn mạnh chính sách một quốc gia 2 hệ thống là chính sách căn bản để có thể thống nhất quốc gia. Chính phủ trung ương sẽ không thay đổi chính sách căn bản đối với Hong Kong và ủng hộ sự phát triển dân chủ ở Hong Kong. Tập Cận Bình gặp phái đoàn Hong Kong trong lúc sinh viên trên 20 trường đại học và cao đẳng ở Hong Kong đang bãi học xuống đường biểu tình đòi dân chủ.

Hong Kong đã được Anh trao trả cho Trung Cộng trong năm 1997 với quyền được tự trị và tự do rộng rãi dưới chính sách một quốc gia 2 hệ thống. Các nhà tranh đấu Hong Hong muốn bầu thị trưởng bằng một cuộc bầu cử tự do, nhưng đảng Cộng sản ở Bắc Kinh nói rằng mọi ứng cử viên phải được một hội đồng chỉ định chấp thuận trước, có nghĩa là các ứng cử viên phải là người trung thành với Bắc Kinh, các ứng cử viên đối lập khó có cơ hội được chọn lựa.

Các giáo sư đã bày tỏ sự ủng hộ đối với sinh viên, đưa video bài học lên internet để sinh viên bãi học có thể theo dõi ở nhà. Sinh viên đã bãi học trong lúc một số nhà kinh doanh hàng đầu Hong Kong đang trên đường lên Bắc Kinh để gặp Tập Cận Bình. Theo kết quả một cuộc thăm dò, khoảng 1/5 dân chúng Hong Kong đang tìm cách di chuyển ra ngoại quốc. Phong trào đòi dân chủ ở Hong Kong đe dọa lan tới các thành phố khác ở Trung Cộng làm lung lay chế độ độc tài đảng trị tại nước này. (H. Võ)