27/10/2016 | 2

Tập Cận Bình được xem ngang hàng với Mao & Đặng

Tập Cận Bình được xem ngang hàng với Mao & Đặng

China's President Xi Jinping arrives for the second plenary session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China, March 9, 2016. REUTERS/Damir Sagolj

Bắc kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay mô tả ông Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo cốt lõi, mặc nhiên đưa ông Tập lên ngang tầm với các nhà lãnh đạo đảng trong quá khứ như Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình.

Tuy nhiên đảng cộng sản Trung Quốc cũng đưa ra các tín hiệu là quyền hành của ông Tập không phải là tuyệt đối. Một thông cáo đưa ra sau một phiên họp kín bốn ngày của các nhà lãnh đạo đảng ở Bắc Kinh cũng nhấn mạnh đến việc duy trì quyền lãnh đạo của tập thể.

Thông cáo nói hệ thống lãnh đạo tập thể phải luôn luôn được tuân thủ và không được vi phạm dưới bất kỳ lý do nào. Thông cáo nói tất cả các đảng viên phải đoàn kết xung quanh Trung Ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình đóng vai trò cốt lõi.

Người tiền nhiệm của ông Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào, đã không bao giờ được mô tả là lãnh đạo cốt lõi. Danh hiệu lãnh đạo cốt lõi đánh dấu một sự tăng cường đáng kể vị trí của ông Tập trước một đại hội đảng quan trọng vào năm tới.

Trong đại hội Đảng cộng sản sắp tới tại Trung Cộng, một Uỷ ban Thường vụ mới, đỉnh cao của quyền lực ở Trung Quốc, sẽ được thành lập. Đại hội đảng 5 năm một lần sẽ được tổ chức trong nửa năm sau của năm 2017. (Lê Hoàng)