24/10/2023 | 95

Tập Cận Bình dọn đường cho Võ Văn Thưởng nắm chức tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam