24/10/2023 | 66

Tập Cận Bình dọn đường cho Võ Văn Thưởng nắm chức tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam