23/09/2015 | 1

Tập Cận Bình đọc diễn văn tại yến tiệc chào đón ở Seattle

Tập Cận Bình đọc diễn văn tại yến tiệc chào đón ở Seattle

Seattle, Washington. (Reuters) – Chủ tịch Tập Cận Bình được chào đón long trọng tại Westin Hotel ở Seattle tối thứ Ba.

Trong bài diễn văn đáp từ, ông Tập nói sự phát triển vẫn là một ưu tiên hàng đầu cho một đất nước Trung Hoa đương đại, và nền kinh tế của nước này sẽ duy trì một sự gia tăng ổn định và nhanh chóng. Yến tiệc chào đón được Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Hoa Kỳ Trung Cộng và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ Trung Cộng kết hợp tổ chức, quy tụ các lãnh đạo ngành công nghiệp và những người nổi tiếng xã hội của hai đất nước. Ông Tập cho biết nền kinh tế Trung Cộng tăng 7% trong 6 tháng đầu năm 2015, được xếp vào danh sách các nước hàng đầu thế giới, nhưng hiện nay Trung Cộng đang đối mặt với áp lực giảm xuống. Ông Tập nói Trung Cộng sẽ sắp xếp cho một sự tăng trưởng ổn định chung, thúc đẩy cải cách, tái điều chỉnh cơ cấu kinh tế, cải thiện sinh kế của người dân và phòng ngừa rủi ro, trong khi tăng cường và đổi mới kiểm soát vĩ mô cùng một lúc.

Theo Chủ tịch Tập, Hoa Kỳ và Trung Cộng nên định hướng đúng trong việc xây dựng các loại hình quan hệ mới giữa những cường quốc trên thế giới. Hai nước nên có một đánh giá chính xác về ý định chiến lược của nhau, đồng thời kiên quyết đẩy mạnh hợp tác để cả hai đều là người chiến thắng. (Mai Đức)