Tập Cận Bình cảnh cáo các nước châu Á liên minh quân sự

Trong bài diễn văn đọc tại Thượng Hải tại hội nghị CICA, ông Tập Cận Bình cảnh cáo các nước Á châu liên minh quân sự.