14/06/2015 | 0

Tập 8 – Phim tài liệu “40 Năm Nhìn Lại”

Tại các trung tâm, nhà thờ, chùa và trường học tại hải ngoại đã có những chương trình Việt Ngữ dành cho các em. Các em được học hỏi về phong tục tập quán, những cái hay, cái đẹp của dân tộc Việt Nam. Từ đó với văn hóa Việt Nam và kiến thức khoa học tiến bộ, các em sẽ làm rạng danh cho nòi giống Việt Nam trên toàn thế giới. Nhưng muốn phát triển Việt Ngữ và muốn con em chúng ta trở nên những người Việt Nam tòan tài thì nhiệm vụ và trách nhiệm cuối cùng vẫn là ở nơi mỗi phụ huynh. Mời quý vị cùng theo dõi tập 8 của bộ phim tài liệu “40 Năm Nhìn Lại – Sau Cơn Sóng Gió Lưu Vong” do đài truyền hình SBTN thực hiện sau đây.