02/05/2015 | 0

Tập 2 – Phim tài liệu “40 Năm Nhìn Lại”

Cộng đồng người Việt tại Ba Tây (Brazil) là một cộng đồng khá nhỏ, chỉ khoảng 150-200 người nếu tính luôn thế hệ con cháu sinh ra và lớn lên. Đa phần họ là những người thuyền nhân, tị nạn cộng sản, và định cư tại đây vào cuối thập kỷ 70, đầu những năm 1980. Tìm hiểu về cộng đồng người Việt tại Ba Tây có nhiều điều khá thú vị, như chuyện về một người Việt tị nạn tại đây đã thành công gầy dựng nên một thương hiệu giày và từng mời Vua Bóng Đá Pele về để làm người mẫu cho thương hiệu của ông. Xin mời quý vị theo dõi và tìm hiểu về cộng đồng người Việt tại Ba Tây qua phần 2 của bộ phim tài liệu “40 Năm Nhìn Lại” do Đài SBTN thực hiện.