14/08/2015 | 0

Tập 15 – Phim tài liệu “40 Năm Nhìn Lại”

Trong bốn mươi năm qua, cộng đồng Người Việt trên khắp thế giới hiện nay hơn đến 3 triệu người mà đa số đã trở thành công dân bản xứ. Ngoài bổn phận với quê hương thứ hai, Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại còn bổn phận với quê hương Việt Nam. Đó là bổn phận góp phần dân chủ hóa, giành lại quyền làm người cho 90 triệu đồng bào trong nước. Mời quý vị cùng theo dõi tập cuối – Phim tài liệu “40 Năm Nhìn Lại” do Đài Truyền Hình SBTN thực hiện.