20/07/2015 | 0

Tập 13 – Phim tài liệu “40 Năm Nhìn Lại”

Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại là một thực thể bao gồm nhiều thế hệ. Ngày hôm nay, tuổi trẻ hải ngoại thuộc thế hệ 1½, 2, và thế hệ thứ 3 thuộc Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản đã hình thành khối tài nguyên nhân lực quí giá, và sẽ là lực lượng nòng cốt cùng với tuổi trẻ trong nước, thúc đẩy quê hương Việt Nam một ngày thật sự có dân chủ, hạnh phúc, ấm no. Sau đây là những lời nhắn nhủ của những thế hệ đi trước dành cho các bạn trẻ Việt Nam tại hải ngoại cũng như trong nước. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi tập 13 – Phim tài liệu “40 Năm Nhìn Lại” do Đài Truyền Hình SBTN thực hiện.