12/07/2015 | 0

Tập 12 – Phim tài liệu “40 Năm Nhìn Lại”

Thế hệ sau chiến tranh Việt Nam tại hải ngoại là một thế hệ điển hình cho tuổi trẻ Việt Nam hiện đại. Đó là những lớp thanh thiếu niên nam, nữ sinh ra sau 1975. Theo Thống Kê của Cục Thống Kê Hoa Kỳ năm 2010 thì có 1 triệu 550,000 người Việt sống tại Mỹ. Trong số đó có đến 67% dân số tuổi dưới 30, nghĩa là thuộc về thế hệ tuổi trẻ sinh sau 1975. Với độ tuổi đó, cộng đồng người Việt hải ngọai được xem là một trong những sắc dân trẻ trung nhất tại Hoa Kỳ hiện nay. Để tìm hiểu sâu hơn về thế hệ người Việt trẻ tại hải ngoại, mời quý vị cùng theo dõi tập 12 của bộ phim tài liệu “40 Năm Nhìn Lại – Sau Cơn Sóng Gió Lưu Vong” do đài truyền hình SBTN thực hiện.