04/07/2015 | 3

Tập 11 – Phim tài liệu “40 Năm Nhìn Lại”

Truyền thông tại hải ngoại hoàn toàn đứng một vị thế khác xa giới truyền thông trong nước. Truyền thông của cộng đồng người Việt hải ngoại được quyền nói, diễn đạt suy nghĩ của mình mà không sợ sự bắt bớ của chính quyền nơi mình cư ngụ, bởi quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu ý kiến ghi rõ trong bản hiến pháp và chính quyền phải tôn trọng. Và chính ở vị thế khác biệt này, giới truyền thông tại hải ngoại thông tin trung thực hơn. Mời quý vị cùng theo dõi tập 10 của bộ phim tài liệu “40 Năm Nhìn Lại – Sau Cơn Sóng Gió Lưu Vong” do SBTN thực hiện, để nhìn thấy sự phát triển về mặt truyền thông của người Việt Hải ngoại.