29/06/2015 | 2

Tập 10 – Phim tài liệu “40 Năm Nhìn Lại”

Niềm tin của người Việt tỵ nạn đã thể hiện ngay trên phần đất tạm dung qua sự phát triển đa dạng của nhiều tôn giáo khác nhau. Người giáo hữu các tôn giáo không bao giờ quên cội nguồn nơi mình đã ra đi, nhưng cho dù dưới tôn giáo nào, người Việt tị nạn luôn tâm niệm rằng phải yêu thương nhau, gắn bó với gia đình, quê hương và phải có trách nhiệm góp phần giúp đỡ xây dựng cộng đồng, và đất nước. Mời quý vị cùng theo dõi tập 10 của bộ phim tài liệu “40 Năm Nhìn Lại – Sau Cơn Sóng Gió Lưu Vong” do SBTN thực hiện, để nhìn thấy sự phát triển về mặt tôn giáo của người Việt Hải ngoại. Đây cũng chính là những giá trị tinh thần đã giúp người Việt hải ngoại vượt qua bao thử thách, khó khăn trên đường tìm tự do cũng như khi bắt đầu cuộc sống mới trên xứ người.