Tặng quà cho người vô gia cư và chia sẻ tâm tình trong ngày lễ Tạ Ơn tại Fresno

Trong ngày Lễ Tạ Ơn tại thành phố Fresno, một số người Việt Nam đã đến thăm và tặng quà cho những người vô gia cư. Những ngày này, người Việt tỵ nạn cộng sản không quên cám ơn nước Mỹ và những người Mỹ bảo trợ khi làn sóng người tỵ nạn Việt Nam chân ướt, chân ráo bước đến một tương lai bất định. Nhờ những giúp đỡ đó mà cộng đồng người người Việt mới lớn mạnh như ngày hôm nay.