Tang lễ TNS John McCain được tổ chức ở 2 địa điểm

Tang lễ Thượng Nghị Sĩ John McCain sẽ được tổ chức ở 2 địa điểm tại tiểu bang Arizona, nơi bắt đầu sự nghiệp phụng sự đất nước của ông McCain 60 năm trước. Tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Tư 29/8 tại State Capitol. Đây là một cách kỷ niệm sinh nhật lần thứ 82 của vị thượng nghị sĩ. Người dân có thể đến viếng linh cửu thượng nghị sĩ tại đây.

Tang lễ cũng sẽ được tổ chức tại Nhà thờ North Phoenix Baptist vào thứ Năm ngày 30/8 với sự tham gia của rất nhiều viên chức cao cấp trong chính phủ Hoa Kỳ, cựu phó Tổng Thống Joe Biden và khoảng 1000 người được thư mời.