Tang Lễ Cố Luật Sư Đinh Thạch Bích

Vào ngày thứ Sáu 6/5/2022, linh cữu của cố Luật Sư Đinh Thạch Bích, một nhà hoạt động đấu tranh Cách Mạng Quốc Gia dưới thời Việt Nam Cộng Hoà, và sau này là chủ biên Nguyệt San Việt Nam Hải ngoại, qua đời vào ngày 19/4 vừa qua, hưởng thọ 90 tuổi, đã được quàn tại Peek Funeral Home thành phố Westminster, Nam California. Phóng viên Phan Đại Nam tường trình sau đây: