Tang lễ cố hoà thượng Thích Quảng Thanh

Sau 3 ngày kim quan được quàn tại chùa Bảo Quang thành phố Santa Ana Nam California, Cố Hoà Thượng Thích Quảng Thanh, người đã viên tịch vào ngày thứ Năm 9/6/2019 trước đó, đã được Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên thế giới và môn đồ pháp quyến tổ chức lễ tang thật trang nghiêm vào ngày thứ Hai 17/6/2019 tại chùa Bảo Quang với phần truy niệm và sau đó cung tống kim quan cố Hoà Thượngt tới Peek Funeral Home làm lễ Trà Tỳ.