Tang lễ cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích

Tại National Funeral Home ở Virginia, tang lễ của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã được cử hành trong sự thương tiếc của gia đìn, người thân và bạn bè. Tham dự buổi đưa tiễn giáo sư Nguyễn Ngọc Bích có sự hiện diện của nhà báo Phạm Trần, ký giả Nguyễn Văn Khanh. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi một vài hình ảnh trong buổi đưa tiễn cuối cùng của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích sau đây.