07/09/2015 | 0

Tang lễ cho cựu chiến binh vô thừa nhận tại nghĩa trang QG Arlington

Tang lễ cho cựu chiến binh vô thừa nhận tại nghĩa trang QG Arlington

Arlington, Virginia. (CBS) – Mỗi năm có hàng ngàn thi thể vô thừa nhận được đưa vào các nhà xác trên toàn quốc, phần lớn những thi thể trên được xác nhận là cựu chiến binh Hoa Kỳ.

Trước vấn đề này, một tổ chức phi lợi nhuận đang hoạt động để tặng cho mỗi cựu chiến binh vô thừa nhận một tang lễ tươm tất và danh dự, để tiễn biệt họ tới nơi an nghỉ cuối cùng. Roger Graves cho biết ông dành hầu hết thời gian rảnh rỗi để nghi lễ của từng đám tang cho người lạ. Ông nói một cựu chiến binh có thể qua đời mà không có bà con thân nhân thừa nhận, nhưng họ không thiếu một đại gia đình đang có mặt tại nghĩa trang để than khóc cho họ.

Roger Graves nói ông là một thành viên của dự án Missing In America trên toàn nước Mỹ. Dự án này có sự giúp đỡ của hàng ngàn người tình nguyện. Họ tìm kiếm, xác định nơi chốn, danh tính và sau đó hỏa thiêu thi thể của cựu chiến binh vô thừa nhận. Khi được nhìn thấy gì trong những chiếc hộp đựng tro này, Roger Graves nói trong mỗi chiếc hộp là một người anh hùng. Fred Salanti là một cựu chiến binh Việt Nam, đồng thời là người sáng lập dự án Missing in America, cho biết các tình nguyện viên đi tới từng nhà tang lễ, từng lò hỏa thiêu, từng văn phòng pháp y của các quận hạt, để xin danh sách cựu chiến binh vô thừa nhận.

Ông bắt đầu công việc này từ năm 2006. Tới nay nhóm của ông chôn cất được 2,500 cựu chiến binh vô thừa nhận trên khắp đất nước. (Mai Đức)