Tang lễ Cố Đề Đốc Hải Quân Đinh Mạnh Hùng

Tại tiểu bang Virginia vừa diễn ra buổi lễ tiễn đưa Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng vừa qua đời ngày 22/11/2018, hưởng thọ 87 tuổi. Lúc sinh thời, cố Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng sinh ra tại Hà Nội và cả cuộc đời ông là một sĩ quan Hải Quân, một vị tướng luôn tận tuỵ với đất nước.