Tang lễ anh Nguyễn Văn Đông (chuyên viên thu hình đài THVN 9 – SBTN)

Thêm một nạn nhân của COVID-19 qua đời: anh Nguyễn Văn Đông, cựu phóng viên thu hình đài Truyền Hình số 9 trước năm 1975 và đài SBTN sau 1975 đã vĩnh viễn ra đi ngày 1/6 vừa qua tại ngoại ô Paris. Tang lễ anh Nguyễn văn Đông đã được cử hành ngày 8 tháng 6 trong vòng gia đình và bạn bè thân thiết với số lượng người giới hạn do đại dịch COVID-19. Phóng viên Tường An gửi về những hình ảnh sau đây