25/06/2014 | 1

Tăng đoàn phật giáo ở Việt Nam kêu gọi đoàn kết chống chế độ cộng sản toàn trị

Tăng đoàn phật giáo ở Việt Nam kêu gọi đoàn kết chống chế độ cộng sản toàn trị

Từ chùa Giác Hoa ở Sài Gòn, Thượng toạ Thích Không Tánh, Phó Viện trưởng Hội đồng Điều hành Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, vừa công bố một bức thư ngỏ đề ngày 7 tháng 6, 2014 dài hai trang về tình hình đất nước lâm nguy trước hoạ ngoại xâm từ phương Bắc.
Nội dung bức thư kêu gọi tất cả mọi tổ chức và cá nhân người Việt Nam khắp nơi, cùng liên kết đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam từ bỏ chủ thuyết Mác – Lê nin độc tài toàn trị để chuyển sang thể chế dân chủ đa nguyên, cùng toàn dân “đoàn kết một lòng, tìm phương cách chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc trước cảnh sơn hà nguy biến.”
Bức thư ngỏ mang tiêu đề “Dân chủ hoá đất nước đoàn kết toàn dân chống ngoại xâm bảo vệ Tố quốc” tố cáo tham vọng bá quyền của Trung Cộng đã ngày càng trắng trợn lấn chiếm lãnh thổ, lãnh hải, biển đảo Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế.
Thượng toạ Thích Không Tánh cũng tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho công an đàn áp, ngăn chặn người dân Việt xuống đường biểu tình chống Trung Cộng xâm lược. Ngài cũng cho biết, một số ngôi chùa như Giác Hoa, Liên Trì ở Sài Gòn bị công an canh gác ngày đêm, đặc biệt vào dịp cuối tuần và ngày lễ.
Công an Cộng sản Việt Nam còn trắng trợn vào tận chùa yêu cầu chư Tăng “không được đi biểu tình chống Trung Cộng,” và doạ “không thể ra khỏi chùa.” Thư của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng nói rằng, công an đang cho người canh gác chặt chẽ tư gia của các nhà tranh đấu dân chủ tại Việt Nam, như cụ Lê Quang Liêm, bác sĩ Nguyễn Đan Quế…
Theo ngài Không Tánh, trong không khí “dầu sôi lửa bỏng,” người dân Việt lại bị gạt ra bên lề chính sự của đất nước. Ngài Không Tánh nhắc nhở người Việt Nam khắp nơi “không kỳ vọng viễn vông rằng Trung Cộng sẽ dừng hoặc lùi bước trước áp lực quốc tế,” và sẽ có tội với tổ tiên nếu không nhận thức được điều này.
Bức tâm thư của Hội đồng Điều hành Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, kêu gọi mọi người Việt gác bỏ mọi bất đồng, dị biệt, cùng liên kết đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam từ bỏ chủ thuyết Mác – Lênin để cùng toàn dân đoàn kết một lòng, tìm phương cách chống ngoai xâm, bảo vệ tố quốc trước cảnh sơn hà nguy biến. (S. Châu)