05/11/2018 | 1

Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất lên tiếng về việc cưỡng chế chùa An Cư

Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất lên tiếng về việc cưỡng chế chùa An Cư

Ảnh: GHPGVNTN

Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vừa công bố một bản lên tiếng sau khi nhận được tin nhà cầm quyền CS quận Sơn Trà, Đà Nẵng sắp sửa cưỡng chế thu hồi đất chùa An Cư của Thượng tọa Thích Thiện Phúc.

Như SBTN đã loan tin, nhà cầm quyền thành phố Đà Nẵng thông báo sẽ cưỡng chế giải tỏa chùa An Cư vào ngày 9 tháng 11 này. Bản lên tiếng của Tăng đoàn Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất do viện trưởng chùa Giác Hoa là Thượng tọa Thích Viên Định ký ngày 3 tháng 11. Trong đó, Tăng đoàn nêu rõ, Chư tăng và Phật tử vô cùng xót xa, lo lắng cho hoàn cảnh của Thượng tọa và Phật tử chùa An Cư sẽ giống như tình trạng đau thương của chùa Liên Trì của Hòa thượng Thích Không Tánh ở Thủ Thiêm, Sài Gòn.

Hội đồng Điều Hành Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hoàn toàn đồng ý với những đề nghị của Thượng tọa Thích Thiện Phúc với nhà cầm quyền Đà Nẵng về việc hoán đổi đất và tái định cư tại chỗ. Tăng Đoàn cầu mong cho đề nghị của Thượng tọa sớm được thực hiện, và nhà cầm quyền Đà Nẵng sẽ không lặp lại tình trạng sai trái như ở Thủ Thiêm, khi nhà cầm quyền CS quận 2, Sài Gòn đã không thực hiện theo bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm năm 1996, mà tự ý thay bằng bản đồ mới để cưỡng chế, khiến cho chùa Liên Trì và dân chúng Thủ Thiêm phải di dời ra khỏi nơi chôn nhau cắt rún, xóm làng, chùa chiền, thánh thất quen thuộc, với sự bồi thường bất hợp lý.

Huy Lam / SBTN