13/03/2014 | 2

Tân Thủ tướng vùng Crimea tuyên bố Ukraine không có quyền cắt điện nước

Tân Thủ tướng vùng Crimea tuyên bố Ukraine không có quyền cắt điện nước

Simferopol, Crimea. (Reuters)
Tân Thủ tướng Sergei Aksyonov đã tuyên bố trong ngày hôm nay rằng cuộc trưng cầu dân ý vùng Crimea sẽ được tổ chức một cách minh bạch và công bằng, bảo đảm theo đúng mọi điều khoản pháp luật Âu Châu, cử tri sẽ hoàn toàn tự do bày tỏ ý kiến của họ tại phòng phiếu. Ngày 16 tháng 3 sẽ là ngày đa số dân chúng trong vùng chấp thuận câu hỏi thứ nhất là Crimea sẽ gia nhập Liên bang Nga.
Theo thăm dò , 80% dân chúng trong vùng sẽ tán thành việc trở về với Nga. Không ai sẽ buộc người dân trong vùng từ bỏ sổ thông hành Ukraine, nhưng những ai muốn nhận tiền lương và tiền hưu trí phải trở thành công dân Nga. Ông Aksyonov cũng nói rằng bán đảo đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, trong đó có việc bị Ukraine cắt điện, cắt nước và dầu khí. Nhưng Crimea không mắc nợ công ty năng lượng nào. Tiền nợ điện, nước và gas đều đã thanh toán, cho nên Ukraine không có lý do gì cúp điện, nước và gas vùng Crimea. Hành động cắt đứt sẽ bị coi là hành động phá hoại.
Bộ năng lượng Crimea đã có chương trình dự phòng, đang bố trí 20 máy phát điện di động trong vùng, và những máy phát điện này sẽ tiêu thụ 300 tấn dầu diesel mỗi ngày, cung cấp đầy đủ điện cho toàn vùng. Trước tin tức các ngân hàng sẽ giới hạn việc rút tiền, ông Aksyonov nói rằng không ai tuyên bố quốc hữu hóa ngân hàng, không tài sản tư nhân nào sẽ bị quốc hữu hóa trong vùng Crimea tự trị. Ông ta bảo đảm điều này, chỉ có tài sản của nhà nước Ukraine trong vùng sẽ bị quốc hữu hóa.
Về việc quân nhân Ukraine, ông Aksyonov nói rằng chính phủ và quân đội Crimea sẽ bảo đảm an toàn và những quân nhân này sẽ an toàn về Ukraine. Những quân nhân không muốn gia nhập Nga không có quyền ở Crimea. Đã có 11 căn cứ quân sự và hải quân Ukraine đã bị dân quân thân Nga kiểm soát. – H. Vỗ