24/03/2016 | 0

Tân Tây Lan duy trì lá quốc kỳ hiện nay

Tân Tây Lan duy trì lá quốc kỳ hiện  nay

Auckland, Tân Tây Lan. (Reuters) – Hôm nay, 24 tháng 3, Tân Tây Lan đã bỏ phiếu duy trì lá quốc kỳ hiện tại trên đó có hình lá quốc kỳ Anh quốc.

Kết quả sơ khởi của cuộc trưng cầu cho thấy 56.6% cử tri đã bỏ phiếu cho lá quốc kỳ đang dùng. Những người chỉ trích cho rằng hình chiếc lá dương xỉ màu bạc dùng thay thế cho hình lá quốc kỳ Anh giống như một chiếc khăn tắm ở bãi biển. Những người ủng hộ thay đổi, trong đó có Thủ tướng John Key muốn lá quốc kỳ của Tân Tây Lan không còn mang hình ảnh lá quốc kỳ Anh chiếm 1/4 lá quốc kỳ bên góc trái. Thủ tướng Key nói rằng: “Ông ta thất vọng lá quốc kỳ không thay đổi từ đêm nay, nhưng đã có một con số rất lớn người Tân Tây Lan đã tự hào đối với lá quốc kỳ hiện giờ.

Đề nghị thay đổi quốc kỳ đã được tranh luận rất lâu, ông ta dễ dàng tìm được 61 lá phiếu tại quốc hội để thay đổi, nhưng ông ta cho rằng những vấn đề liên quan tới hiến pháp phải để toàn dân quyết định.” Những người muốn thay đổi cho rằng lá quốc kỳ hiện giờ mang hình ảnh của lịch sử thuộc địa, khó phân biệt với lá quốc kỳ của Úc. (Hồng Tú)