17/01/2015 | 0

Tân Quốc Hội đang làm việc chăm chỉ

Tân Quốc Hội đang làm việc chăm chỉ

Washington, DC. (CBS) – Dân Biểu Steve Russell nói trong bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa rằng chỉ mới hoạt động có một tuần, Quốc Hội mới do đảng Cộng Hòa dẫn đầu đang làm việc chăm chỉ.

Ông Russell, một thành viên mới của đảng Cộng Hòa từ tiểu bang Oklahoma, trích dẫn các dự luật được Hạ Viện thông qua, khuyến khích các doanh nghiệp mướn cựu chiến binh, điều chỉnh định nghĩa về tuần làm việc toàn thời gian trong luật Obamacare và thông qua dự án xây dựng đường dẫn dầu Keystone XL. Ông tuyên bố các dự luật trên chỉ là sự khởi đầu. Tổng Thống Obama đã cam kết phủ quyết dự luật về Obamacare, mà Tòa Bạch Ốc cho rằng sẽ tăng thâm hụt ngân sách và khiến người dân Hoa Kỳ bị mất bảo hiểm y tế tại sở làm.

Tổng thống cũng hứa hẹn phủ quyết dự luật Keystone, chuyển dầu thô từ Canada tới các nhà máy lọc dầu dọc theo Vịnh Mexico. Ông Russell chỉ trích đe dọa phủ quyết của tổng thống. Vị thượng nghị sĩ nói nay Tổng Thống Obama không đồng ý với đường hướng của đảng Cộng Hòa, con đường mà cử tri yêu cầu họ thực hiện. Ông Russell cũng bảo vệ cuộc biểu quyết của Hạ Viện vào hôm Thứ Tư để ngăn chặn lệnh hành pháp về di trú của ông Obama gần đây, giúp khoảng 5 triệu cư dân bất hợp pháp tạm thời không bị trục xuất. Ông Russell tuyên bố đó không phải là về cơ hội mà là về Hiến Pháp và công bằng với các cư dân hợp pháp tuân thủ luật pháp. (Nguyên Trân)