21/02/2017 | 0

Tân giám đốc EPA tuyên bố hoa kỳ không nhất thiết phải chọn giữa kinh tế và môi trường

Tân giám đốc EPA tuyên bố hoa kỳ không nhất thiết phải chọn giữa kinh tế và môi trường

Washington, DC. (Reuters) – Người đứng đầu Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA), ông Scott Pruitt, nói với nhân viên của mình rằng, Hoa Kỳ không nhất thiết phải lựa chọn giữa kinh tế và môi trường.

Khi Tòa Bạch Ốc chuẩn bị các sắc lệnh để bãi bỏ qui định xanh có từ thời Tổng Thống Obama, ông Pruitt có giọng điệu hòa giải trong lúc nói chuyện với nhân viên. Ông cho biết ông sẽ lắng nghe, học hỏi và lãnh đạo.

Trong lần nói chuyện với nhân viên EPA đầu tiên kể từ khi được Thượng Viện chuẩn thuận vào tuần trước, ông Pruitt cho biết ông tin rằng Hoa Kỳ có thể  vừa ủng hộ năng lượng và việc làm, đồng thời ủng hộ môi trường. Họ không cần phải lựa chọn một trong hai lãnh vực này. Ông nghĩ Hoa Kỳ làm tốt hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới trong việc bảo đảm bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình, bảo vệ môi trường, trong khi cũng tôn trọng tăng trưởng kinh tế.

Nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa coi ông Pruitt là một đổi mới, tại cơ quan mà họ cáo buộc chính phủ liên bang lạm quyền, và làm mất việc làm.

Ông Pruitt từng kiện EPA hơn một chục lần khi còn làm Bộ Trưởng Tư Pháp Tiểu Bang Oklahoma. Trong khi đó, đảng Dân Chủ, các nhà ủng hộ môi trường và nhiều nhân viên EPA lo ngại việc bổ nhiệm ông báo hiệu sự đảo ngược tiến trình của Hoa Kỳ để làm sạch không khí, nước và chống biến đổi khí hậu toàn cầu. (Mai Đức)

TAGS: epa