Tận dụng lối sinh hoạt mới của việc cách ly xã hội để cai thuốc lá

Tận dụng lối sinh hoạt mới của việc cách ly xã hội để cai thuốc lá

Mùa hè này khác với hầu hết các hè trước bởi sự bùng phát của coronavirus; hầu hết mọi người dân đều phải áp dụng lối sinh hoạt mới do sự cách ly xã hội, và đây cũng là cơ hội tốt để thực hiện những bước đầu tiên của việc bỏ thuốc.

Bạn có thể ăn uống như khi đang đi nghỉ mát, hay thưởng thức một bộ phim hoặc chương trình TV đặc biệt, hoặc lập một cuộc thi như đánh cờ, chơi bài, chơi game,… nhằm giúp bạn bận rộn để khỏi đi ra ngoài hút thuốc.

ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt hiểu rằng sự căng thẳng của những người hút thuốc hoặc từng hút thuốc đang trải qua là điều vô cùng khó khăn.  Các nhân viên cố vấn nói tiếng Việt tận tâm hỗ trợ hướng dẫn từng người một qua điện thoại để giúp người hút thuốc áp dụng lối sinh hoạt không có thuốc lá trong thời gian thử thách này.

Dịch vụ giúp bỏ thuốc lá của Asian Smokers’ Quitline (ASQ) là hoàn toàn miễn phí trên toàn quốc.  Xin vui lòng liên lạc ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt tại số điện thoại 1-800-778-8440 (nhân viên nói  tiếng Việt) hoặc đến trang mạng tiếng Việt www.asq-viet.org.

Những người hút thuốc có thể nhận được miếng dán nicotine miễn phí đủ dùng cho hai tuần gửi đến tận nhà. Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt là một dịch vụ của Asian Smokers’ Quitline (ASQ) và được tài trợ bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC).  (BBT)