Tân Ban Thường Vụ Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ

Sau nhiệm kỳ 2014 – 2016 do Hoà Thượng Thích Minh Nguyện làm chủ tịch, chiều thứ Bảy 14/1/2017 tại Thánh đường Little Saigon thành phố Westminster Nam California, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tổ chức buổi lễ ra mắt Tân Ban Thường Vụ Của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ với sự hiện diện của đại diện 6 tôn giáo và giới truyền thông báo chí.