Tâm tình về những người Mẹ của những người con lai Mỹ – Việt

Những ai sống trong những năm tháng sau ngay 30/4/1975 tại miền Nam Việt Nam mới thấm hiểu thế nào là địa ngục trần gian khi những người Cha, trụ cột của gia đình, bị đi tù cộng sản. Những người Mẹ thay thế người chồng lăn lộn ra đời với bao nhiêu chông gai, cạm bẫy để bảo vệ đàn con. Trong số những người Mẹ đó có những người Mẹ của những đứa con mang hai dòng máu Mỹ – Việt đã quên mình để bảo vệ những người con trong những sự kỳ thị, búa rìu của dư luận.