Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Tâm tình trong ngày đại nhạc hội Cám Ơn Anh kỳ 11

Tâm tình trong ngày đại nhạc hội Cám Ơn Anh kỳ 11

Chương trình Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ Thứ 11, được tổ chức tại thành phố San Jose, California vào ngày Chủ Nhật 6 tháng 08 2017, đã thành công ngoài sức dự liệu của ban tổ chức.Tổng số tiền do đồng hương đóng góp giúp cho những thương phế binh VNCH còn ở lại tại Việt Nam qua chương tình Cám Ơn Anh kỳ thứ 11 nhận được là $1,242,561.53 Mỹ Kim. Đây chỉ là số tiền sơ khởi tổng kết vào lúc 8 giờ tối ngày 6 tháng 08. Con số này dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng, khi quý đồng hương gởi về bằng chi phiếu. Có thể nói Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh là một sự kiện lịch sử của cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại, là ngày hội của những người con thân yêu của mẹ Việt Nam, những người cùng chung một chí hướng với tâm niệm “Tổ quốc Việt Nam trên hết”. Sau đây là những tâm tình trong ngày Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 11.

(195)