Tâm tình trong chương trình Việt Khang – Ngày Hạnh Ngộ tại San Jose

Tâm tình của Nhạc Sĩ Trúc Hồ, Xướng ngôn viên Diệu Quyên và những người tham dự chương trình Việt Khang – Ngày Hạnh Ngộ chiều thứ Bảy ngày 24 tháng 03 năm 2018 tại thành phố San Jose, tiểu bang California