Tâm tình đêm Noel của các thế hệ Việt Nam

Mỗi một con người chúng ta là hiện thân của lịch sử ở một thời điểm nào đó trong giòng sống của dân tộc. Thời điểm Giáng Sinh tại Việt Nam trước và sau năm 1975 như thế nào? Giáng Sinh của người lính và người vợ lính VNCH trước năm 75 ra sao? Giáng Sinh của người tỵ nạn tại Hoa Kỳ sau đợt di tản năm 1975 như thế nào? Và Giáng Sinh bây giờ ra sao? Mỗi một chúng ta quay lại thước phim lịch sử của đời mình hầu có thể ghị lại tâm tình của mình cho thế hệ mai sau. Mời quý khán giả theo dõi tâm tình đêm Noel của các thế hệ Việt Nam.