Tâm tình của xướng ngôn viên Diệu Quyên, nhạc sĩ Việt Khang & đồng hương Houston trong đêm văn nghệ cảm ơn cộng đồng

Hơn 10,000 đồng hương tại Texas đã đến tham dự đêm văn nghệ đấu tranh “Con Đường Việt Nam” với sự góp mặt của nhạc sĩ Việt Khang, nhạc sĩ Trúc Hồ, xướng ngôn viên Diệu Quyên và các nghệ sĩ của SBTN đã đánh dấu một bước ngoặc mới trong phong trào đòi tự do dân chủ cho Việt Nam tại hải ngoại và thắp sáng niềm tin cho người Việt trong quốc nội về một ngày mai tươi sáng cho đất nước. Xin mời quý vị lắng nghe những tâm tình của xướng ngôn viên Diệu Quyên, nhạc sĩ Việt Khang cùng một số đồng hương.