Tâm tình của TNS John McCain về cộng đồng người Việt tại Arizona

Phóng viên Vũ Nhân của SBTN đã có mặt ở văn phòng của Thượng Nghị Sĩ John McCain tại thủ đô Washington D.C. Xin mời quý vị cùng theo dõi những tâm tình của ông gởi đến cộng đồng người Việt tại tiểu bang Arizona, đã dành cho ông sự ủng hộ mạnh mẽ nhất trong cuộc vận động tái tranh cử chức vụ Thượng Nghị Sĩ tại tiểu bang nhà Arizona.