Tâm tình của thế hệ trẻ trong ngày Quân Lực VNCH 19/6 lần thứ 55

Năm nay trùng với tuần lễ ngày Farther’s Day. Xin vinh danh những người Cha một thời đã hy sinh cho chúng ta có ngày hôm nay. Người lính VNCH vẫn luôn ở trong trái tim của thế hệ tiếp nối. Kính mời quý vị theo dõi tâm tình của một số người trẻ trong đó có Đạo diễn Hâu Lục, người đã làm ra cuốn DVD “Theo Dấu Giày Sô” với những thước phim lịch sử của người lính VNCH