Tâm Tình Của NS Trúc Hồ Trong Ngày Khánh Thành Hội Trường Các Thành Tử Đạo Việt Nam

Hội trường các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong đền thánh Mẹ La Vang Las Vegasđược coi là hội trường lớn với nhiều tiện nghi nhất của người Việt tại Hải Ngoại. Kính mời quý vị chia sẻ tâm tình của Nhạc sĩ Trúc Hồ trong ngày khánh thành sau đây: