Tâm tình của những người con lai trong ngày Chiến Sĩ Trận Vong

Trong ngày chiến sĩ Trận Vong các anh chi em lai từ các nơi với tấm lòng chân thành đã đến đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ của tiểu bang Oklahoma để tưởng nhớ công ơn và tri ân sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Thật là cảm động khi nghe những lời tâm tình của những người con mang hai dòng máu Mỹ- Việt trong ngày Chiến Sĩ Trận Vong của Hoa Kỳ.