Tâm tình của nhạc sĩ Trúc Hồ trong đêm hội ngộ ở Houston, Texas

Đêm ca nhạc đấu tranh Con Đường Việt Nam ngày 31 tháng 03 2018 do cộng đồng người Việt QG tại Houston tổ chức tại Houston đánh dấu một bước ngoặc mới trong phong trào đòi tự do dân chủ cho Việt Nam. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tâm tình của nhạc sĩ Trúc Hồ sau đây.