Tâm tình của người thương binh VNCH tại Gò Công

Nghề cắt cỏ ở Gò Công mà người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa này đang làm kế sinh nhai, đã có từ lâu lắm rồi, nhất là xứ Gò Công này nổi tiếng là nơi cung cấp ngựa chiến cho mã trường Phú Thọ của Sài Gòn trước năm 1975. Rời cuộc chiến với một chân gửi lại chiến trường, về lại chốn quê nhà, ông Kháng chọn nghề cắt cỏ mướn. Sức khỏe tàn lụi dần, không còn đủ sức đi đây đó để tìm kiếm cỏ mọc hoang, ông bèn thuê đất bỏ trống để trồng cỏ và ông tự cắt cỏ để sống qua ngày.