Tâm tình của nạn nhân Formosa tại giáo xứ Song Ngọc ở huyện Quỳnh Lưu – tỉnh Nghệ An

Thảm trạng môi trường biển bắt đầu từ Hà Tĩnh rồi lan qua các tỉnh miền Trung do công ty Formosa gây ra vẫn còn di hại trực tiếp lên đời sống của người dân miền Trung. Số tiền bồi thường 500 triệu Mỹ kim không đủ để đền bù về mặt thiệt hại về tài chính lẫn tinh thần của người dân miền Trung. Tỉnh Nghệ An không nằm trong danh sách các tỉnh được bồi thường. Các giáo dân ở huyện Quỳnh Lưu – Nghệ An đã đứng lên kiện công ty Formosa để đòi lại quyền lợi nhưng không có kết quả, mà còn dẫn đến bị đàn áp thô bạo.