Tâm tình của một số đồng hương tại North Carolina nhân 41 năm ngày Quốc Hận

Chiến tranh Việt Nam tuy đã kết thúc, nhưng hậu quả của nó vẫn còn tác động lên nhiều gia đình và cá nhân của người Việt trong nước lẫn hải ngoại. Nhân tưởng niệm 41 năm ngày Quốc Hận 30/4, SBTN mời quý vị khán giả lắng nghe những tâm tình của một số đồng hương tại tiểu bang North Carolina.