Tâm tình của một khách du lịch Việt tại Hồng Kông

Trong lúc có mặt tại Hồng Kông chúng tôi đã tình cờ gặp một người bạn trẻ đến Hồng Kông để du lịch. Anh đã chia sẻ những cảm nhận của mình trước cảnh tượng giới trẻ Hồng Kông xuống đường đòi dân chủ. Những chia sẻ của anh chắc sẽ làm cho chúng ta thấy thương hơn người trẻ Việt Nam trong nước, một tương lai lẽ ra có quá nhiều tiềm năng nhưng tất cả đều bị kìm nén trong một xã hội độc tài đảng trị.