Tâm tình của hậu duệ VNCH trong mùa Lễ Tạ Ơn

Trong mùa Lễ  Tạ Ơn năm nay, mời quý vị lắng nghe tâm tình của hâu duệ VNCH về đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam tại Washinton DC (Vietnam Veterans Memorial). Phóng viên Vũ Nhân từ Washinton DC tường trình trong phóng sự sau đây