Tâm tình của cô Vương Ngọc Thảo (con gái TNLT Vương Văn Thả) tại Thái Lan

Tại Thái Lan, hiện đang có khoảng 1,500 người Việt tỵ nạn đang phải chạy trốn khỏi quê hương để tìm kiếm sự tự do. Phóng viên Vũ Nhân đã đến thăm rất nhiều gia đình người tỵ nạn trong ngững ngày vừa qua. Sau đây là tâm tình của cô Vương Ngọc Thảo (con gái của tù nhân lương tâm Vương Văn Thả, người đang chịu án 12 năm trong nhà tù cộng sản).