Tâm tình của bà Nina Nhung Nguyễn về 81 hài cốt tử sĩ VNCH

Trong những ngày qua, cộng đồng người Việt Quốc Gia khắp nơi trên thế giới rất cảm động, ưu tư và truyền cho nhau về nghĩa cử cao đẹp của TNS Hoa Kỳ Jim Webb đối với hài cốt của 81 thiên thần mủ đỏ QLVNCH. Bà Nina Nhung Nguyễn, người đại diện cho TNS Jim Webb trong chương trình vinh danh, tưởng niệm và lễ an táng 81hài cốt tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 26/10/2019 tại Westminster,California đã trả lời phỏng vấn Đài Truyền Hình SBTN.